Kısaca MAV€RA

Mavera, aylık edebiyat ve düşünce dergisi.
   Daha önce çoğunlukla Büyük Doğu, Diriliş ve Edebiyat dergilerinde ürünleri yayımlanan Cahit Zarifoğlu, Erdem Beyazıt, Rasim Özdenören, Aleaddin Özdenören, M. Akif İnan ve Nazif Gürdoğan’ın kurucusu olduğu Mavera dergisinin ilk sayısı aralık 1976'da yayınlandı.
Dönemin yenilikçi genç yazar ve şairleri olarak parlamış olan bu altı imzanın yanında yazar olmayan arkadaşları Hasan Seyithanoğlu da yedinci kurucu olarak yer aldı.
Cahit Zarifoğlu'nun "Yedi Güzel Adam" isimli eserinde bu kadroyu anlattığı kabul edilir.

Manifestosu 
   Mavera dergisi çıkış gerekçesini, Rasim Özdenören'in kaleme aldığı bir mektupla kamuoyuna duyurdu.
Derginin ilk sayısında yer alan bu mektupta Mavera'nın çıkış amacı ve üstlendiği misyon şöyle özetleniyordu:
"Mavera, bir yaşama biçimi halinde öz uygarlığımızı yeniden yürürlüğe koyma davasını güdenlerin edebiyat alanındaki bir buluşma yeridir."

Yayın çizgisi
Başlangıçta ağırlıklı olarak modern Türk Edebiyatının öncü metinlerinin yayınlandığı dergide, 1979'dan itibaren günün politik atmosferi içinde Afganistan, Filistin ve Hama gibi İslam coğrafyasının mazlum ve muzdarip köşelerine yönelik bir ilginin öne çıkışı dikkat çekti.
Sahipliği işadamı Bahri Zengin'e geçen Mavera dergisinin yönetimi İstanbul'a nakledildikten sonra ise kurucu kadronun katkılarının azaldığı ve adı duyulmamış genç yazarların ürünlerinin dergi sayfalarında daha fazla yer tuttuğu görüldü. Ne var ki Mavera'nın asıl genç kadrosu Yedi İklim, Yönelişler, Aylık Dergi gibi yayınlarda boy göstermeye başlamıştı.
Bu dönemde derginin yayın çizgisini etkileyen belirsizlik ve yönetim alanındaki istikrarsızlık Mavera'nın misyonunun sona erdiği görüşünün benimsenmesine yol açtı.
Dergi 163 sayı (14 cilt) yayınlandıktan sonra 1990'da kapandı.

Diğer İmzalar
Mavera'da sıkça rastlanan diğer imzalar şunlardır: Kadir Tanır,
Ali Haydar Haksal, İlhan Kutluer, Ali Göçer, Alim Kahraman, Hasan Aycın, Mustafa Ruhi Şirin, Mustafa Özçelik, Osman Sarı, Alâaddin Soykan, İbrahim Sadri, Mustafa Aydoğan, Avni Doğan, Ebubekir Eroğlu, Meral Maruf, Seyfettin Ünlü, Şaban Abak,Mustafa Yürekli, Cumali Ünaldı.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !